INFORME BARCELONA CIRCULAR CITY

Updated: Jan 28El passat 28 d'octubre el Circular Economy Club de Barcelona va reunir els sectors públic i privat, organitzacions sense ànim de lucre i el món acadèmic a l'esdeveniment principal de la Barcelona Circular City, una jornada repartida en quatre tallers sectorials (urbanisme i construcció , mobilitat, alimentació & begudes i moda) per identificar les palanques, els frens, els reptes i les oportunitats principals per accelerar la transició a l'economia circular a Barcelona. Mitjançant dinàmiques d'ideació i cocreció, els participants als tallers van identificar més de 80 solucions i estratègies per fer de Barcelona una ciutat circular.


Alguns dels reptes, oportunitats i possibles accions que es van identificar per sectors van ser:


Urbanisme i construcció

Reptes i oportunitats

 • Manca de formació i desconeixement dels actors del mercat i dels productes

 • Traçabilitat de materials

 • Una bona gestió de la qualitat de laigua

Accions

 • Comptar amb un banc de materials i productes del parc immobiliari públic

 • Elaboració de passaports dels materials i de bases de dades de materials de construcció

 • Comptar amb una bona gestió de laigua


Mobilitat

Reptes i oportunitats

 • Potenciació de la mobilitat compartida

 • Millorar el servei de transport públic interurbà i les infraestructures

 • Flexibilitat en els horaris de distribució de mercaderies i en els horaris dels treballadors.

Accions

 • Desincentivació del vehicle propi

 • Millora de les infraestructures i del servei del transport públic

 • Potenciar i incentivar models de teletreball


Alimentació i begudes

Reptes i oportunitats

 • Sostenibilitat, estandardització, reutilització, reciclatge i reducció dels envasos

 • Educació i sensibilització de la ciutadania i dels agents clau del sector

 • Major investigació i innovació per al disseny d'envasos circulars


Accions

 • Formació, educació i sensibilització de la ciutadania i els agents clau

 • Donar un impuls més gran al rentat ia la reutilització dels envasos

 • Generar indicadors ambientals que mesurin la sostenibilitat d'un envàs


Moda

Reptes i oportunitats

 • Revertir el model de consum tèxtil i el comportament del consumidor

 • Disminuir la quantitat de residu tèxtil no reciclable

 • Necessitat d'innovació tecnològica per donar resposta als fluxos de residu tèxtil


Accions

 • Innovar en aplicacions de materials / residus

 • Creació de hubs tèxtils per compartir recursos, generar sinèrgies entre dissenyadors, indústria, recicladors, administració pública, escoles de moda etc. involucrant també la logística i el packaging.

 • Impulsar la creació de nous models de negoci circulars