Kidalos o quan l’economia circular arriba al món de la joguina

Updated: Jun 2

Gisela Anguita


Kidalos és una startup barcelonina que ofereix un servei de subscripció de joguines. Aquest projecte innovador i responsable amb el medi ambient, ha estat creat per les bessones Vanesa Enríquez, enginyera de processos i Andrea Enríquez, especialista en màrqueting. L'objectiu és donar solució a l’acumulació i a la curta vida de les joguines mitjançant un model de negoci circular.


Les bessones Vanesa i Andrea Enríquez Carrera, fundadores de Kidalos.


La transició cap a una economia circular requereix nous models de negoci que millorin els que existeixen avui en dia. Aquests nous models més circulars es basen en l’eco-disseny, en la prolongació de la vida d’un producte, en la reutilització i recuperació de recursos, en la servitització, en l’ús d’energies renovables i altres.


Kidalos és un model de negoci circular ja que permet, mitjançant la servitització, allargar la vida útil dels productes i compartir el seu ús.

A través d’un sistema de subscripció, l’usuari pot escollir el pla que millor s’adapti a les necessitats educatives i lúdiques del nen o nena i rebre joguines a casa per un període de temps.

Durant la selecció de joguines es pot veure quin aprenentatge pot obtenir-se amb elles, i un cop es retornen els productes se’n reben de nous.

L’usuari pot canviar-los tan sovint com desitgi i a més a més te l'opció de comprar-los amb un descompte respecte al preu del mercat.

Les joguines que es retornin podran ser utilitzades per altres famílies. A més a més, les joguines estan assegurades en cas de ser malmeses.


Si una família disposa de joguines pròpies en bon estat, també pot entregar-les a Kidalos i rebre punts per a futures subscripcions.

Aquestes propostes es tradueixen no només en un estalvi de diners i d'espai per a la família sinó que també promouen el consum responsable i fomenten l'educació de nens i nenes en la cura de les joguines.


Aquest projecte innovador ha servit a les bessones a ser considerades entre els joves amb més talent segons la classificació Forbes Espanya 30 under 30.


Vam tenir l'oportunitat d’entrevistar a la Vanesa per recollir la seva experiència i visió de Kidalos, de la indústria de la joguina i de l'oportunitat que suposa l'economia circular.

Quan va sorgir Kidalos i quina ha estat la seva evolució?

Després d’un Nadal i de tornar a observar el consum inapropiat, estacional i excessiu que es fa amb les joguines, per a que després d’uns mesos quedin oblidades en habitacions (el temps que es triga a oblidar una joguina és d’un a tres mesos), vam anar donant forma al projecte, veient un munt d’avantatges que tindria tirar endavant el Joc Circular tant per a les famílies com pel planeta.

Els primers estudis de mercat de Kidalos es van dur a terme el juny de 2021 i la plataforma en format beta es va donar a conèixer al públic el setembre de 2021.

Per què vau crear Kidalos? Què us va inspirar?

Va ser en observar en el nostre entorn que totes les famílies amb nens i nenes acaben acumulant joguines de forma innecessària. I ens va fer pensar: com podem evitar aquest consum poc apropiat?

Els nens evolucionen molt ràpidament i tenen noves necessitats d’entreteniment i educatives constantment. Quin sentit té que estiguem sempre comprant joguines?

Sense dubte ens ha inspirat altres empreses que han optat per un camí més sostenible, i que són ara referents. Ens inspira també crear el món de demà. I per suposat també veure altres sectors que treballen entorn a la circularitat, tant a nivell productiu com de consum. I vam pensar, per què no aplicar-ho també al sector de les joguines?


Com heu finançat el projecte?

Fins ara amb fons propis. Estem plantejant una primera ronda de finançament i Enisa pels pròxims mesos.

Com obteniu les joguines?

Dels distribuïdors o directament de fabricants.

Quin és el vostre públic objectiu?

Mares, pares i també familiars propers, oncles, amics etc. que vulguin regalar molt més que un únic regal.


A part de l’estalvi econòmic que suposa per a una família, quins avantatges pot tenir un model de subscripció com el que proposeu?

Poder descobrir moltes joguines noves, tenir l'oportunitat de provar-les i per suposat centrar-nos en un joc amb propòsit, per estimular el desenvolupament primerenc a través del joc. Saber que sempre podran adaptar-se a les seves noves etapes de desenvolupament, tenint el que necessiten, només quan ho necessiten.

En el cas que una joguina es trenqui, teniu previst alguna opció per a reparar-la?

Si, intentem en la mesura de lo possible reparar-los per seguir donant vida a les joguines o bé amb la reposició de peces, o amb llocs especialitzats per a fer aquestes peces. En cas que sigui impossible reparar-los, els reservem per un fer en un futur upcycling, transformant-los en nous productes i/o tornar-los a introduir en la cadena de producció.

Maximitzar els usos i allargar la vida d’un producte és una de les claus de l'economia circular. Però una vegada ja s’han esgotat tots els cicles possibles d’una joguina, què passa amb ella?

Un dels motius pels quals vam iniciar el projecte centrat en les joguines va ser pel gran impacte en el medi ambient que aquests tenen. Com a dada important, un sorprenent 90% de les joguines que es venen en el mercat actual estan fetes de plàstic. A més a més, més del 80% de les joguines no són reciclades. D’una banda, el desconeixement de la necessitat de portar a moltes d’elles a punts verds i d’altra el fet que estiguin fetes de multicomponents (diferents tipus de plàstic, components elèctrics, electrònics, tèxtils...) dificulta el seu reciclatge.

Per sort, la indústria està cada vegada més conscienciada en oferir solucions més sostenibles i s’està començant a veure els primers canvis en l'àmbit productiu, per a tornar a introduir elements en la cadena. Tan mateix, no és un procés senzill i queda molta feina per fer.

Des de Kidalos, plantegem els diferents escenaris que pot tenir una joguina, i apostem per introduir-la novament un cop acabat el cicle.

Com a enginyera de processos i des de la teva experiència laboral en una fàbrica, on s’hauria d’incloure la perspectiva de sostenibilitat?

En línies generals, actuant sobre totes les fases que permeten reduir l'ús de matèries primeres. Des d'optimitzar-ho durant la seva producció, maximitzar l'aprofitament dels productes i els valors d'aquests i recuperant-los al final de la seva vida útil. Després, introduir materials de fonts sostenibles, treballar a utilitzar un disseny intel·ligent per permetre una vida més llarga del producte i millor reciclatge. Finalment, en la cadena de distribució i en les formes de consum, facilitant la reutilització i la reparació abans que el producte quedi apartat, i per últim millorar la seva recollida.


Actualment, el sector de les joguines està fent cada vegada més esforços per implementar solucions sobretot en la part de matèries primeres i disseny. Resulta més complex pels fabricants incidir un cop el producte ja ha passat a mans del client, i aquí és on escentra el nostre projecte.

En el vostre projecte heu sabut combinar molt bé la innovació amb la sostenibilitat. Era aquest l’objectiu des de l’inici?

Des d'un inici teníem clar que la solució havia de tenir un clar impacte positiu en el medi ambient, però que a la vegada havia de resultar atractiu i resoldre una clara problemàtica per a les famílies. Perquè el client final compri, moltes vegades no és suficient amb diferenciar-te per ser una solució sostenible. Per aquest motiu, la nostra solució busca resoldre de forma diferent i innovadora els problemes actuals d'algunes famílies: poc espai a casa per emmagatzemar i necessitats constants de nous estímuls.


A més a més, per a nosaltres ha estat clau identificar quins paràmetres han fet funcionar l’oci digital i traslladar-los a l’entreteniment més analògic: vam voler portar la gamificació i el constant canvi dels jocs digitals a les joguines tradicionals. Aquesta dinàmica es veu reforçada per la possibilitat de canviar els articles quan es desitja.

A part de la cura del planeta, també inclou elements de responsabilitat social. És així?

Ja hem dut a terme algunes accions i seguim treballant per incloure donacions de joguines circulars a través d'organitzacions sense ànim de lucre que treballen amb nens. Intentem que la nostra diferenciació (l'efecte sorpresa i il·lusió durant tot l'any) arribi també a aquests nens. Pensem que és una forma diferent de poder fer donacions, poden beneficiar tant als destinataris com al planeta.

Penseu que aquest model on trenqueu amb el concepte de posseir i posseir commés millor, pot ser també beneficiós per a l'educació de nens i nenes?

Això mateix, amb Kidalos pretenem no solament generar un impacte positiu pel planeta, sinó també en l'educació, proporcionant valors als més petits: aprenen a compartir, a tenir-ne cura i també a desaferrar-se dels objectes. És important també que quan els nens i nenes siguin més grans, a partir dels 3-4 anys, sàpiguen que les joguines que reben venen d'altres nens i nenes i que després que ells hi juguin aniran a una altra família. Des de molt petits adquireixen valors sobre la importància de cuidar el medi ambient i reduir el consum, s'endinsen en l'economia circular en primera persona, normalitzant una forma de consum no-lineal.


Quin aprenentatge ha estat més enriquidor per a vosaltres en aquest projecte?

Cada dia surten nous reptes des de l'operativa fins a la part més d'ideació del producte. També, en ser un servei nou hem d'estar molt receptives i atentes al comportament i resposta del mercat per a continuar afinant la proposta de valor trobant així el millor fit.

Quin futur espereu per Kidalos?

El nostre objectiu és posicionar-nos com referents en el sector del joc, podent arribar a moltes famílies a Espanya i també amb visió d'internacionalitzar-nos. A Kidalos, ens anticipem a aquests nous hàbits de consum i oferim una clara proposta de valor pels pares Millenials i Gen Z.