L'economia circular en el mapa de ruta de Barcelona cap a la sostenibilitat

Updated: Jun 8

Dolores Naharro


L'Ajuntament de Barcelona va presentar l'any passat el Barcelona Green Deal on l'economia circular apareix com una eina clau per complir els objectius climàtics de la ciutat i, també el 2021 a Barcelona Circular City, agents clau dels sectors públic i privat van destacar el potencial de l'economia circular per a Barcelona.


Foto de Logan Armstrong a Unsplash


El gener de 2020 l'Ajuntament de Barcelona va aprovar la declaració d'emergència climàtica i augmentava el seu objectiu de reducció d'emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEI), comprometent-se a reduir l'emissió de GEH en un 50% respecte als valors de 1992 i ser ciutat neutra en carboni el 2050.


Aquest compromís, juntament amb el Pla d'Acció per l'Emergència Climàtica, han fet de Barcelona una de les ciutats integrants del C40, la xarxa d'alcaldies de gairebé 100 ciutats líders al món que col·laboren per dur a terme accions urgents per fer front a la crisi climàtica.


Un any després de la declaració d'emergència climàtica, l'Ajuntament llançava el Barcelona Green Deal (BGD), on va presentar una visió de la ciutat com a referent internacional en 3 eixos: Sostenibilitat, Competitivitat i Equitat. El BGD és l'agenda econòmica que es marca l'Ajuntament per a la propera dècada. Consta de 10 objectius estratègics i més de 60 accions per fer front a desafiaments climàtics i socials ja existents, a més dels generats per la pandèmia, i suposa la creació de 103.000 llocs de treball als sectors verd i digital.Sota l'eix Sostenibilitat, el BGD defineix tres objectius estratègics: fomentar l'economia circular i la transició ecològica, ser la ciutat de referència per a nous pols d'activitat econòmica - on destaca l'aposta de Barcelona per l'economia blava - i transformar el model turístic cap al valor i la sostenibilitat.


Entre les accions presentades al BGD destaquen:


  • El desenvolupament de l'Eix Besòs com a eix verd de la ciutat per donar un nou impuls a l'activitat econòmica i l'ocupació vinculades a l'activitat industrial innovadora i l'economia circular.

  • Creació al Besòs d'un pol de coneixement i innovació vinculats amb l'economia verda i circular, amb previsió de convertir-se en una nova incubadora de start-ups verdes.

  • Creació d'un fons d'inversions de fins a 50 milions d'euros municipals per accelerar la transició energètica de la ciutat i captar la inversió privada per poder invertir conjuntament, com a mínim, 166 milions d'euros en projectes de rehabilitació energètica i d'instal·lació de plaques fotovoltaiques a Barcelona.

  • Assolir un acord estratègic amb els sectors de generació d'energia fotovoltaica i rehabilitació energètica, per tal de fomentar comunitats energètiques, nous agents operadors i la generació de perfils laborals en aquest àmbit.

  • Fomentar bones pràctiques ambientals dins del comerç i fomentar el consum responsable de la ciutadania.

  • Reduir l'impacte ecològic de la distribució comercial

  • Transformar el Port Olímpic en un clúster de l'economia blava dedicat a iniciatives innovadores relacionades amb el món de la nàutica i la sostenibilitat entre d'altres.
L'agenda econòmica BGD està recolzada per un pressupost amb una dotació de 672 milions d'euros per al període 2020-23 i és que l'aposta de Barcelona per l'economia circular i la transició ecològica és vista per la ciutat com a necessitat per crear una ciutat sostenible i verda i, alhora, com una oportunitat per generar innovació, creixement econòmic i competitivitat.


La feina feta fins ara per Barcelona ha obtingut reconeixement internacional. La ciutat ha estat seleccionada a principis d'aquest any com la millor ciutat a Europa per la seva estratègia de promoció d'inversions, forma part del grup de 100 ciutats escollides per la Comissió Europa per integrar l'EU Missions, el grup de ciutats intel·ligents i climàticament neutres el 2030, i el proper mes d'octubre acollirà la Sustainable Ocean Summit, la cimera mundial dedicada a la sostenibilitat dels oceans.També el 2021, en el marc del Barcelona Circular City, organitzat pel Circular Economy Club Barcelona amb la col·laboració de Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona, ​​es van reunir a agents clau de la ciutat dels sectors públic i privat, acadèmia i tercer sector per identificar els principals desafiaments de la ciutat i estratègies circulars.


Com a resultat, un gran nombre de solucions i accions executables van ser proposades, tals com el disseny i instal·lació de dipòsits d'aigua a les superilles per tal de recollir les aigües grises d'edificis i reutilitzar-les per a altres usos o incloure requisits de circularitat dels envasos en compres públiques i licitacions.


Els treballs desenvolupats durant el Barcelona Circular City mostren que la ciutat compta amb importants oportunitats per aprofitar de la transició cap a la circularitat i per fer-ho es requerirà donar un gran impuls a la innovació i a la col·laboració. Transitar cap a l'economia circular només serà possible si es produeix de forma sistèmica, en què tots els agents de la ciutat, Administració Pública, empreses, acadèmia i ciutadania, entre d'altres, hi participen de forma col·laborativa.