Nous reptes i solucions per al packaging del sector de l'alimentació

Updated: Jun 2

Gisela Anguita

Meritxell Calvo


El packaging, sigui de plàstic o altre tipus de material, té aplicacions molt beneficioses en molts àmbits. Al sector de l'alimentació concretament permet un envasat segur, una conservació correcta dels aliments i una necessària comunicació legal i descripció del tipus de producte que conté l'envàs.

No obstant això, els residus plàstics, per exemple, poden provocar seriosos problemes i afectar el medi ambient.Cada any fins a 12,7 milions de tones de plàstic aniran a parar al mar, segons l'informe RPET del CIDEC (Centre d'Innovació i Desenvolupament per a l'Economia Circular), convertint-se entre el 60 i el 80% de les escombraries dels oceans.


A banda dels residus mal gestionats, hi ha d’altres problemàtiques com són l'ús de matèries verges, l'esgotament de recursos fòssils i la petjada de carboni generada durant el procés d'extracció, producció i transport. Les dades de l'Agència Catalana de Residus indiquen que el 2020 a Catalunya es van recollir 183.000 tones d'envasos lleugers, fet que suposa un increment del 10,7% respecte al 2019. Aquest augment pot significar una millor conscienciació a l'hora de separar els residus, però també un augment de l'ús d'aquest tipus d'embalatges de curta vida.


Sabem que el millor residu és el que no es produeix, i en el cas que s'hagi de produir, que es pugui transformar novament en un recurs.

A continuació, s'expliquen diferents alternatives de packaging que donen resposta a la problemàtica exposada, ja sigui pel tipus de material emprat (no verge al 100%), reciclable o compostable o monomaterial, així com solucions que permeten allargar la vida dels envasos maximitzant-ne l'ús.


A continuació, s'explicaran diferents alternatives de packaging que donen resposta a la problemàtica exposada, ja sigui pel tipus de material emprat (no verge al 100%), reciclable o compostable o monomaterial, així com solucions que permeten allargar la vida dels envasos maximitzant-ne l'ús.


Els casos d'estudi presentats són els següents:

  1. Redisseny de packaging d'Ametller Origen

  2. Envàs de Lanjarón d'1,25 l.

  3. POTS, nou model de negoci


Ametller Origen

La companyia d'alimentació especialitzada en productes frescos i elaborats és un exemple d'ecodisseny aplicat als nous envasos.

Les accions d'ecodisseny que han portat a terme fins ara consisteixen a:


  1. Reducció de residus: Eliminació de més de 50.000 kg de plàstic d'un sol ús del seu lineal mitjançant un nou envàs de cartró reciclat i film de plàstic (Halopack by Hinojosa). Això permet un reciclatge millor i més fàcil dels seus components en poder separar-se sense cap mena d'esforç i aconseguir la màxima recuperació del valor dels residus.

  2. Nou disseny d’envasos reciclats, reciclables i compostables: Creació d’envasos compostables a partir de residus de canya de sucre o cartons reciclables a partir de fustes sostenibles, tractant-se d´alternatives innovadores amb menys impacte ambiental.

Aquestes accions estan alineades amb els objectius del Projecte de Reial decret d'envasos i residus d'envasos que té com a objectiu reduir els envasos d'un sol ús un 50% el 2026 i un 70% el 2030 respecte a valors del 2022, tal com consta a l'Informe de Circular Pack realitzat per Inèdit per al Clúster de Packaging i el Food Service Cluster.Exemple de nou envàs de cartró reciclat i film de plàstic


Funcionament del nou envàs de cartró reciclat i film de plàstic


A banda de la importància que suposa dur a terme aquestes accions en si, i tal com vam poder constatar després de les conclusions obtingudes durant el Barcelona Circular City, és igual d'important valorar la necessitat de mesurar, comunicar, informar i educar, tant interna com externament.


Aquests nous envasos mostren la informació de les accions d'ecodisseny que s'han dut a terme a cadascun: la reducció de plàstic que ha pogut significar, tipus de materials, procedència dels mateixos, reducció de pes, sistema d'impressió i finalment com reciclar cada envàs i on dipositar cada material que el compon. És a través de la informació i la transparència que aconseguim conscienciar i facilitar un sistema el més circular possible.Exemples de comunicació en els mateixos envasosLanjarón

Una altra manera de donar resposta a la problemàtica exposada és intentar donar un ús intel·ligent als materials perquè un cop l'envàs arribi al final de vida, pugui entrar dins dels cicles tecnològics o biològics d'aprofitament dels materials.


A Lanjarón han creat una ampolla 100% reciclada, reciclable i monomaterial permetent la seva òptima reciclabilitat.


Vam poder descobrir-la a l'espai Innoval de la Fira Alimentària, que per primer cop atorga un guardó al producte més sostenible. Vam estar-hi i vam trobar solucions molt interessants i innovadores d'entre les quals ens va cridar l'atenció aquesta proposta de packaging de Lanjarón amb la nova ampolla d’1,25 l.

Es tracta d'un envàs PET 100% reciclat (rPET) i reciclable amb un tap que queda unit a l'ampolla, assegurant així el reciclatge dels dos elements. A més, han eliminat l'etiqueta gravant tota la informació necessària per al consumidor a la mateixa ampolla: la marca vol facilitar així el reciclatge al consumidor i evitar la producció anual de 250 kg de plàstic verge, aconseguint un estalvi de 600 kg de CO2eq en les emissions anuals. A més, aquesta novetat ha assolit la certificació de Carbon Neutrality de la mà de Carbon Trust després d'una avaluació sobre la base de la norma PAS 2060:2014, que estableix els requisits per aconseguir la Neutralitat de Carboni.


Lanjarón va anunciar la transformació de tot el seu portfoli a 100% rPet en 2021 perquè sigui reciclable i reutilitzable, un fet que garanteix que el material mai no es converteixi en residu i pugui emprar-se novament com un recurs en la producció, seguint amb el concepte de 'bottle to bottle', complint amb el Reial decret d'envasos i residus d'envasos i apropant-se al seu objectiu marcat de ser neutra en emissions de carboni el 2025.


POTS

L'última proposta que ens agradaria comentar és la de POTS, un exemple de nou model de negoci que permet la reutilització dels envasos que comprem al supermercat. POTS fa d'intermediari entre el consumidor final del producte i la marca.


L'empresa ha desenvolupat un sistema de gestió de logística inversa per a la recollida i la neteja dels envasos. Aquest permet a les companyies del sector FMCG implementar-ne la reutilització, apostant així per la circularitat i donant solució a la problemàtica de la generació de residus d'envasos d'un sol ús derivats del gran consum, allargant-ne la vida, maximitzant-ne l'ús i reduint-ne la petjada de carboni.


El funcionament és el següent: quan l'usuari fa la compra on-line al seu retailer habitual, selecciona l'opció de l'envàs POTS on rebrà la seva comanda. Un cop rebi la compra al seu domicili, pot tornar els POTS que ja tingui buits. Una altra opció en cas de no fer una nova compra és sol·licitar directament la recollida.

L'usuari es pot descarregar una aplicació on sabrà en tot moment el nombre de POTS utilitzats.Aquesta proposta dóna solució a una de les necessitats que regula el Projecte de reial decret d'envasos i residus d'envasos ((Directiva UE 2018/852) que per al 2023 obliga a tenir com a mínim entre 1 i 7 referències de begudes en envàs reutilitzable, tant per a retail com per als fabricants envasadors, un 40% de reutilització d'envasos i embalatges industrials per al 2025, el 50% el 2030 i un 60% el 2035.

Aquests són només alguns dels exemples que s'estan desenvolupant actualment. Continuen sent exemples, però que en un futur proper haurien de convertir-se en la normalitat.


La indústria del packaging es veurà sotmesa a canvis profunds per adaptar-se a les necessitats del planeta, unes necessitats que l'usuari cada vegada demana més i que així recullen les noves normatives europees. Normatives que s'enfoquen al benestar dels consumidors i en processos de producció ètics i sostenibles, i que busquen reduir l'impacte ambiental i aplicar estratègies d'economia circular.


El futur del packaging passa per ser intel·ligent, personalitzat, amb una gestió més circular dels materials a través de la innovació i ús de materials reciclats i reciclables o mitjançant una reducció o eliminació dels materials.

Llistat de Normatives: