BCC2021.png

torna Barcelona
circular City

La propera tardor Barcelona Circular City reunirà de nou als agents de la ciutat. De forma col·laborativa identificarem desafiaments i solucions per donar suport a la transició de Barcelona a una economia circular i resilient.